Matematika

 

Munkaközösségvezető:  Fábián Mária

A munkaközösségünk valamennyi tagja több, mint 15 éve dolgozik az iskolában, s szívvel-lélekkel az iskola sikeres működéséért fáradozunk.

Munkaközösségünk célja elsősorban a matematika megszerettetése, sikeres tanítása,  de minden oktatási-nevelési területen hosszú évek óta   sikeresen segítjük az intézmény hatékony működését.

Az utóbbi évek oktatási reformjai minden tantárgy óraszámát igyekeztek csökkenteni, így matematikából is az alapóraszám heti háromra csökkent, ami sok középiskolában ennyi is maradt.

   Iskolánkban

  • a matematika óraszáma most is,  mint hosszú évek óta, heti négy óra, kivéve a nyelvi előkészítő osztályokat, ahol csak három.
  • A folyamatos pénzügyi megszorítások ellenére továbbra is lehetőség van a 11. és a 12. évfolyamokon, ahol ezt az osztálylétszám is indokolja a csoportbontásra.
  • A kétszintű érettségi vizsga bevezetése óta minden évben lehetőséget kapunk az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre is fakultatív órakeretben. (Igaz, kevesen választják az emelt szintű érettségit matematikából, de ennek okai a felsőoktatási rendszerben kereshetők.)
  • Munkaközösségünk tagjai folyamatos képzéseken vesznek részt, vállalnak érettségi elnöki megbízatást és emelt szinten való vizsgáztatást is.

    További céljaik az eddig elért eredmények, az oktatás színvonalának megőrzése, és a matematika megszerettetése minél több diákkal .