Igazgató

Hajdu Krisztián

35433388_1893835537347827_3879844546334425088_o

 

„Megértem azt is, aki nem ért engem,

Tudok ölelni múltat a jelenben

És akarom ölelni a jövőt,

S szolgálatára magamat jelentem”

(Sík Sándor)


Sík Sándor sorai hitvallásom egy szeletét is alkothatják.„Megértem azt is, aki nem ért engem” – Mindannyian (diákok, tanárok, szülők) mások vagyunk. Mások az erősségeink, mások a hibáink. Néha úgy tűnik, mintha mások lennének a céljaink is. Tudom, ha gyakran másként is, de egyaránt jót akarunk. Befogadó, toleráns vagyok iskolánk minden partnerével, a felebaráti szeretet vezérel. 

„Tudok ölelni múltat a jelenben” – jó harminc évvel ezelőtt (a diplomaosztás után) ebben a városban, ebben az iskolában kezdtem meg pedagógus pályafutásomat. Történelmi léptékben nézve 30 év nem nagy idő, de egy ember életében már sokat nyom. Kötődésem az évek alatt egyre erősödött, s ma már ózdinak vallom magam, szívem az iskolámé.

Megismertem intézményünk múltját, féltve őrzöm és gazdagítani igyekszem hagyományainkat, a nagyhírű tanárok emlékét tisztelem. Hiszem, a jelen a múltban gyökerezik.

 

„És akarom ölelni a jövőt” – Ez a középiskola, a kritikus megközelítés mellett (velem együtt) nyitott az újra, igent mond a fejlődésre. A jövő megálmodásának bátorságával fel kell tudnunk mérni a várható változások jelentőségét, ütemét, folyamatát, erőforrásaink optimális mozgósításával.

Fejlesztő programunkat úgy kell megformálnunk, hogy eddigi értékeinket megtartva egy még jobb iskolában, egy jobb jövőért tudjon együtt dolgozni a tanuló, a szülő, a pedagógus is. S akkor mindannyian úgy érezhetjük, hogy itt minden szándék, akarat és tevékenység értük és értünk munkál. Ezen az úton csak együtt érhetünk célba. A jövőt a kezeink közt megforduló diákok által formáljuk, akiket nagy felelősséggel, két vállal szeretünk.

 

„S szolgálatára magamat jelentem”- A legnemesebb szolgálatra és hivatásra vállalkozom több évtizede aktívan, s reményeim szerint lehetőséget kapok a jövőben is, hisz van bennem elég erő, elszántság, ötlet és akarat a célok és feladatok teljesítésére.

 

Vezetői hitvallásom alapelvei:    

  • az elhivatott és igényes pedagógiai-szakmai tevékenység
  • az önszabályozás képessége
  • hiteles viselkedés
  • optimizmus, hit a szépben és a jóban
  • nyílt és őszinte kétirányú kommunikáció intézményünk partnereivel.

 

A munka, a hivatás és a gyerekek szeretetére, az emberi méltóság sérthetetlenségére, a türelemre, a bizalomra, az együttműködésre, a belátásra, a megbocsátásra és a segítőkészségre építem vezetői munkámat, és ezt várom el munkatársaimtól is. A fejlődés iránti elkötelezettség arra ösztönöz, hogy nyitott szemmel járva jól reagáljunk környezetünk szükségleteire, elvárásaira.