Igazgató

 

Önéletrajzom

Vezetői hitvallásom 

„Megértem azt is, aki nem ért engem,

Tudok ölelni múltat a jelenben

És akarom ölelni a jövőt,

S szolgálatára magamat jelentem”

(Sík Sándor)


Sík Sándor sorai hitvallásom egy szeletét is alkothatják.„Megértem azt is, aki nem ért engem” – Mindannyian (diákok, tanárok, szülők) mások vagyunk. Mások az erősségeink, mások a hibáink. Néha úgy tűnik, mintha mások lennének a céljaink is. Tudom, ha gyakran másként is, de egyaránt jót akarunk. Befogadó, toleráns vagyok iskolánk minden partnerével, a felebaráti szeretet vezérel. 

„Tudok ölelni múltat a jelenben” – jó harminc évvel ezelőtt (a diplomaosztás után) ebben a városban, ebben az iskolában kezdtem meg pedagógus pályafutásomat. Történelmi léptékben nézve 30 év nem nagy idő, de egy ember életében már sokat nyom. Kötődésem az évek alatt egyre erősödött, s ma már ózdinak vallom magam, szívem az iskolámé.

Megismertem intézményünk múltját, féltve őrzöm és gazdagítani igyekszem hagyományainkat, a nagyhírű tanárok emlékét tisztelem. Hiszem, a jelen a múltban gyökerezik.

 

„És akarom ölelni a jövőt” – Ez a középiskola, a kritikus megközelítés mellett (velem együtt) nyitott az újra, igent mond a fejlődésre. A jövő megálmodásának bátorságával fel kell tudnunk mérni a várható változások jelentőségét, ütemét, folyamatát, erőforrásaink optimális mozgósításával.

Fejlesztő programunkat úgy kell megformálnunk, hogy eddigi értékeinket megtartva egy még jobb iskolában, egy jobb jövőért tudjon együtt dolgozni a tanuló, a szülő, a pedagógus is. S akkor mindannyian úgy érezhetjük, hogy itt minden szándék, akarat és tevékenység értük és értünk munkál. Ezen az úton csak együtt érhetünk célba. A jövőt a kezeink közt megforduló diákok által formáljuk, akiket nagy felelősséggel, két vállal szeretünk.

 

„S szolgálatára magamat jelentem”- A legnemesebb szolgálatra és hivatásra vállalkozom több évtizede aktívan, s reményeim szerint lehetőséget kapok a jövőben is, hisz van bennem elég erő, elszántság, ötlet és akarat a célok és feladatok teljesítésére.

 

Vezetői hitvallásom alapelvei:    

 • az elhivatott és igényes pedagógiai-szakmai tevékenység
 • az önszabályozás képessége
 • hiteles viselkedés
 • optimizmus, hit a szépben és a jóban
 • nyílt és őszinte kétirányú kommunikáció intézményünk partnereivel.

 

A munka, a hivatás és a gyerekek szeretetére, az emberi méltóság sérthetetlenségére, a türelemre, a bizalomra, az együttműködésre, a belátásra, a megbocsátásra és a segítőkészségre építem vezetői munkámat, és ezt várom el munkatársaimtól is. A fejlődés iránti elkötelezettség arra ösztönöz, hogy nyitott szemmel járva jól reagáljunk környezetünk szükségleteire, elvárásaira.

   Szakmai képzettség

 • 1979. Debrecen, KLTE magyar-történelem szakos középiskolai tanári diploma
 • 1985. pedagógiai intenzív továbképzés
 • 1997. Továbbképzés. pedagógiai Programok, helyi tantervek készítésének gyakorlati eljárásai – 70 óra – tanúsítmány
 • 1998. Továbbkéépzés. Vezetés mesterfokon – 60 óra – tanúsítvány
 • 1999. Kommunikációs tréning
 • Pécsi Tudományegyetem Holland-Magyar Vezetőképző Program KÖVI – közoktatási vezető szakvizsga
 • 2000. A Coménius 2000 Programiroda által szervezett vizsgán COM. I. szakértő, a Magyar Gallup Intézet konzuleseként. Konfliktuskezelő tréning. Pszichológiai tréning
 • Továbbképzés. A szervezeti kultura fejlesztése – 30 óra – Magyar Gallup Intézet
 • 2003. Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására – 30 óra – akkreditált tanfolyam, OKÉV [Miskolc, 2003 január 23-25] Képzés és felkészítés a Szakiskolai Fejlesztési Program keretében szakértői feladatok ellátására. Az intézményi önértékelés és minőségfejlesztés területén szakértői, tanácsadói feladatok ellátása, módszertani fejlesztések, képzések és továbbképzések fejlesztése, tartása. Közoktatási vizsgáztató, érettségi vizsgaelnöki jogosítvány.
 • 2003. közoktatási szakértő – Szakterületei. pedagógiai értékelés, szaktárgyi oktatás, szakoktatás-igazgatás, tanügyigazgatás.

 •    Szakmai pályafutás

 • Az iskolában már az első évben osztályfőnök lett, minden évben érettségiztetett, szakkört, felvételi előkészítőt vezetett, sikeresen versenyeztetett
 • 1981-88 között az osztályfőnöki munkaközösség vezetője
 • 1985-ben nevelési igazgatóhelyettes
 • 1990-től a szakközépiskola igazgatója
 • Részt vett a városi és a megyei pedagógiai, fejlesztési koncepció kidolgozásában
 • 1997-2008. Az iskola irányítása mellett az Általános Művelődési Központ igazgatója
 • Tagja az Észak-Magyarországi Regionális Igazgatói Munkaközösségnek, a Magyar Szakképzési Társaságnak
 • Három alkalommal az ‘Informatika a közoktatásban’ országos konferencia előkészítésében, szervezésében vállalt feladatot
 • 1998 őszén iskolánk az NSZI felkérésére országos Tanirodai konferenciát szervezett, ahol előadást is tartott
 • 1998-ban a Közoktatási Vezetőképző Intézet bázisiskolája lettünk, s így gyakorlatvezetői feladatot kapott
 • Külfoldi tanulmányúton volt 1998-ban Ausztriában [tanirodai végzés korszerűsítése] 1999-ben Angliában – a British Council és az OKI Comet Projekt  tagjaként a térség szociális regenerálódásának segítése – 2001-ben Svédországban. partnerkapcsolatok a szakképzésben
 • Több alkalommal a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány bízta meg szakértői feladatokkal
 • 2001-től a Miskolci Egyetem felkérésére vezetőtanári feladatokat vállalt
 • Évente több alkalommal vesz részt regionális és országos konferenciákon – pedagógiai innováció, szakképzés, minőségfejlesztés, térségfejlesztés, partnerség, szervezetfejlesztés