Humán

A humán  munkaközösség  Tagjai:

Czeglédi Orsolya – magyar nyelv és irodalom

Kantáné Illés Edit – magyar nyelv és irodalom

Molnár Márk – történelem; társadalmi és állampolgári ismeretek

Németh Dénesné – magyar nyelv és irodalom

Kissné Kassai Diána – történelem és angol nyelv

Czenéné Csomós Eszter – történelem (óraadó)

 

Munkaközösségünk szerteágazó tevékenységének köszönhetően minden tőle telhetőt megtesz, hogy az irodalom és a magyar nyelv, ill. a történelem tantárgy oktatása, valamint az iskola által szervezett kulturális rendezvények lebonyolítása magas színvonalon történjék.

A magyar nyelv és irodalom érettségi tantárgy, azért a legfontosabb feladatunk az erre való felkészítés. A 9. évfolyamon heti 2 irodalom és 2 nyelvtan óra, a 10. évfolyamtól heti 3 irodalom és 1 nyelvtan óra keretében zajlik az oktatás. A 11-12. évfolyamon lehetőség van heti plusz 2 órában fakultációra, ami az emelt szintű érettségi vizsgára készít fel. Magyar irodalomból a 10. évfolyam végén tanulóink kisérettségi vizsgát tesznek, amely előre kiadott témákból szóbeli felelet formájában történik. A 11. évfolyam végén próbaérettségit szervezünk, hogy tanítványaink írásban is megmérhessék és ellenőrizhessék tudásukat. A magyar nyelv órákon nagy hangsúlyt helyezünk a helyesírás, a szövegértés és  -alkotás fejlesztésére, valamint korszerű nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek átadására törekszünk.

Történelem tantárgy oktatása a jövőben következő óraszám szerint történik: az A és C osztályokban 9-12. évfolyamig – heti 3 óra, az E osztályokban 9-10. évfolyamon heti 2, a 11-12. évfolyamon heti 3 óra. Emellett jelenleg lehetőség van még a 11-12. évfolyamon heti plusz 2 óra emelt szintű érettségire felkészítő fakultációra. Évek óta nagy számban jelentkeznek tanulóink emelt szintű érettségi vizsgára, szép eredményeik a felkészítő munka hatékonyságát tanúsítják. Másik fontos feladatunknak tanulóink képességeinek fejlesztését tekintjük. E munkánk során főként a tájékozódás térben és időben kompetencia kialakítására, az összefüggések felismertetésére, összekapcsoltatására, a fogalmak elsajátíttatására és koronként bővülő újraépítésére, a táblázatok és ábrák értelmezésére, valamint a forráselemzés képességének fejlesztésére fektetünk hangsúlyt.

 

Az általunk tanított tantárgyak lehetőségeit kiaknázva a feladatunknak tűztük ki, a tanulási nehézségekkel küzdők segítését, az iskolai agresszió minden formája elleni fellépést, az emberi jogok tiszteletének, a szociális érzékenységnek, a nemzeti identitásnak valamint a környezeti felelősségnek a kialakítását.
A tehetséggondozás is kiemelten fontos feladatunk, ezért állandó résztvevői vagyunk az országos és regionális tanulmányi versenyeknek, amelyeken szép sikereket értünk el.

Az alábbi táblázat az utóbbi évek eredményeiről számol be.

Joó Eszter 2002/2003. tanév Édes anyanyelvünk – országos döntőKazinczy-díj
Danyi Richárd 20008/2009. tanév Édes anyanyelvünk – országos döntő – az Anyanyelvápolók Szövetsége különdíja
Vaszlik Krisztina 2009/2010. tanév Édes anyanyelvünk – országos döntő – az Anyanyelvápolók Szövetsége különdíja
Bárdos Boglárka 2009/2010. tanév Implom József helyesírási verseny – országos döntő – I. helyezés
Lajka Petra 2009/2010. tanév OKTV magyar nyelv és irodalom – regionális döntő
Vaszlik Krisztina 2009/2010. tanév Édes anyanyelvünk – országos döntő – különdíj
Kutacs Evelin 2009/2010. tanév Tollas Tibor szavalóverseny – Kárpát-medencei döntő – II. helyezés

Törvény írja elő a 10. évfolyamos tanulók szövegértési kompetenciájának felmérését minden tanév végén. Eredményeink kimagaslóak, eddig minden tanévben magasan az országos átlag fölött teljesítettek diákjaink. Az eredmények pontos mutatói megtalálhatóak honlapunkon. A minőségbiztosítási csoporttal együttműködve keressük azokat az utakat, amelyek a felméréseink és egyéb tapasztalatszerzési módszereink által minél hatékonyabban biztosíthatják az ismeretszerzést és ismeretátadást. Ennek szellemében a tanév folyamán elvégzett központi méréseket osztályokra lebontva értékeljük, azok eredményeit az oktatás során felhasználjuk.

Számos diákunk vehet részt színházi előadásokon, igény esetén színházbérleteket vásárolunk a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira.

Célunk továbbra is az a típusú értékközvetítés, melyet diákjaink szellemi-erkölcsi fejlődése érdekében végzünk. Szakmai közösségünk az iskolai élet minden területén aktívan képviseli ezt a szellemiséget.