790 éve halt meg Assisi Szent Ferenc

assisi-szent-ferenc

Assisi Szent Ferenc minden idők egyik legnépszerűbb szentje, már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. XVI. Benedek pápa az „életszentség óriásának” nevezte. IX. Gergely pápa a szentek sorába iktatta. Ünnepét azonnal felvették a római naptárba, október 4-i dátummal.

„Uram, tégy engem békéd eszközévé, 
Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, 

 Ahol sértés, oda megbocsátást,
Ahol viszály, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétely, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol szomorúság, oda örömet.

Uram, add, 
hogy vigasztalni tudjak, s ne én várjak vigaszt.

 Másokat megérteni képes legyek, s ne én óhajtsak megértést.
Szeressek, s ne kérjek viszont semmit.
Mert aki így ad, az kapni fog, aki elveszíti magát, az talál.
Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot.
És ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre.
Ámen.”

img img-1