Érettségi utáni szakképzési ajánlatunk

SZAKKÉPZÉS

 

A szakképző évfolyamokon (13-14.) a 2016/17. tanévben a következő szakmakínálattal állunk a diákok rendelkezésére.

   54 841 11        LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ

   54 344 01       PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI   ÜGYINTÉZŐ

   54 346 03       IRODAI TITKÁR

MINDHÁROM SZAKMA 2 ÉVES, EMELT SZINTŰ KÉPZÉSSEL SZEREZHETŐ MEG.

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, és az Irodai titkár szakmák esetén a 13. évfolyam elvégzése után összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venni .

Képzéseinket ajánljuk azoknak az érettségizett fiataloknak, akiket érdekel a közgazdasági vagy az ügyviteli szakmacsoport, és ezen a területen szeretnének elhelyezkedni. A magas színvonalú elméleti tananyag és a mindennapi életben jól hasznosítható, praktikus ismeretek egyaránt elősegítik, hogy választott hivatásukban eredményesek legyenek.

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel. Döntések előkészítésével segíti a menedzsmentet. Kommunikációs, marketing és PR tevékenységet végez. Irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel. Közreműködik a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában. Irodai, ügyviteli adminisztrációt végez. Reklamációs eseteket kezel.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző közreműködik a vállalkozások működésével kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzésében. Kezeli a házipénztárt, a bankszámlával kapcsolatos műveleteket elvégzi. Részt vesz az adókötelezettséggel, a finanszírozással, a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos teendők ellátásában. Könyvel, analitikus nyilvántartásokat vezet, szabályzatokat készít. Számítógépes programcsomagokat használ.

Az irodai titkár feladata az iroda hatékony működésének megszervezése és irányítása. Magas szinten kommunikál írásban és szóban magyar és idegen nyelven egyaránt. Korszerű irodatechnikai eszközöket kezel, iratokat nyilvántart és rendszerez. Rendezvényeket