Képzés a 9-12. évfolyamon

Képzés a 9-12. évfolyamon

KIFUTÓ  képzésünk jellemzői:

A középfokú nevelés-oktatás szakasza a 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyam végén érettségi vizsgával zárul. Az érettségi vizsgán – a valamennyi középiskola számára kötelezően előírt vizsgatárgyak mellett – kötelezően választandó az iskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy, amely magasabb követelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak minősül, a szakmai érettségi végzettség pedig kormányrendeletben meghatározott munkakör betöltésére képesít.

Iskolánkban kötelező idegen nyelv az angol vagy a német, de a francia nyelv tanulására is adunk lehetőséget. A nyelvi megmérettetést, a nyelvvizsgát helyben is meg tudjuk oldani, hiszen akkreditált ECL nyelvvizsga-központ vagyunk.

Szakmacsoportok:

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

A piaci partnerek közötti kapcsolattartás gazdasági tartalmának megismertetésével alapozza meg a továbbtanulásra és a munkaerő-piaci helytállásra való felkészülést. A gazdasági folyamatokat jól ismerő ügyintézők képzése folyik, akik biztonsággal igazodnak el az üzleti életben.

Az ágazati szakmai érettségi végzettséggel betölthető munkakör: Kereskedelmi ügyintéző.

Érettségi után, a szakképzési évfolyamon Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (emelt szintű) szakképesítést lehet megszerezni.

Ügyvitel

A tanulók felkészülnek a közigazgatás szervezeti egységeiben és a gazdasági szervezetekben ellátandó ügyintézői-ügykezelői szakfeladatok önálló vagy irányítással történő végrehajtására, továbbá adminisztratív és titkári teendők ellátására.

Ágazati szakmai érettségi végzettséggel betölthető munkakör: Adminisztrációs ügyintéző.

Érettségi után, a szakképzési évfolyamon Irodai titkár (emelt szintű) szakképesítést lehet megszerezni.

Közgazdaság

Általános gazdasági ismeretekkel alapozza meg a továbbtanulásra és a szakképesítés megszerzésére történő felkészülést. A közgazdasági szakmacsoport tanulói a nemzetgazdaság bármely területére nézve a számviteli, pénzügyi, tervezési, statisztikai és az ezekhez kapcsolódó vagy ezeknek ügyviteli tevékenységekkel kombinált végzésére készülnek fel.

A közgazdasági szakmacsoportot a nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak kínáljuk.

A nyelvi előkészítő évfolyamra felvételt nyert tanulók képzési ideje: 1 + 4 év.

Az ágazati szakmai érettségi végzettséggel betölthető munkakör: Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor.

Érettségi után, a szakképzési évfolyamon Pénzügyi-számviteli ügyintéző (emelt szintű) szakképesítést lehet megszerezni.

A 2016-17- tanévtől érvényes Kerettanterv alapján képzéseink ágazati, szakmacsoportos besorolása,

és a megszerezhető szakképesítések a következők:

 

tabl1