Osztályfőnöki munka

Osztályfőnöki és testnevelés munkaközösség

„A tanításnak célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és tiszta hitből fakadó szeretet.” (Tim. 1,5)

Az osztályfőnök egy osztályt és annak tanulóit érintő iskolai fejlesztő hatások koordinátora; a nevelési tényezők összefogója a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése érdekében. Az osztály közösségi életének szervezője.

A diákok személyiségének sokoldalú fejlesztését tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, egymásra épített nevelési tartalmakkal valósítják meg. Iskolai és intézményen kívüli programok szervezésével lehetőséget teremtenek a tanulók megismeréséhez, formálásához, osztályuk közösségi arculatának kialakításához.

Szorosan együttműködnek az ifjúságvédelmi felelőssel, aki összehangolja az osztályfőnöki munkaközösség gyermekvédelmi tevékenységét.

A munkaközösség elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben működik közre az iskolavezetésben, valamint részt vesz a nevelő-oktató munka reá vonatkozó részterületeinek tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. A jogszabályokban meghatározott ügyekben dönt, egyébként véleményező és javaslattevő jogköre van.

A 2015/2016. tanév osztályfőnökei:

9/NY Bakai Beáta 11/E Kissné Kassai Diána
9/A Cseh Tamásné 12/A Molnár Márk
9/C Czeglédi Orsolya 12/C Simkó Péterné
9/E Lukács Gabriella 12/E Puchreiner Gábor
10/A Murányi Judit 1/13-A Fábián Mária
10/C Hajdú Krisztián 1/13-C Kis-Törő Marianna
10/E Zimmerman Tamás 2/14-A Császár Csilla
11/A Szaka Attiláné 2/14-B Koós Richárd
11/C Miskolczi Orsolya 2/14-C Angáné Németh Katalin

A munkaközösség kiemelt feladatai:

  • a tanulók keresztény-katolikus szellemiségű nevelésének támogatása, figyelemmel kísérése,
  • az osztályfőnökök tevékenységének összehangolása,
  • az intézményi célok megvalósulásának segítése, támogatása.

A munkaközösséghez tartozó hittan tanárok:

  • Antal Józsefné
  • Tóth Judit

Az osztályfőnöki munkát aktívan, lelkesen segítő iskolalelkészünk: Szőke Gábor atya.

A munkaközösség testnevelő szakos tagjai:

  • Murányi Judit
  • Ivády Csaba
  • Zimmermann Tamás

Jene Andrásné
munkaközösség-vezető

Az iskola testnevelés és sport életével külön oldal foglalkozik.