Közgazdasági munkaközösség

A közgazdasági munkaközösség célja elérni, hogy a tanulók alkalmassá váljanak a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, szakképzésben való részvételre, vagy felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Fejlesztjük készségeiket, képességeiket, felkészítjük őket az érettségi vizsgára, támogatjuk pályaválasztási döntéseiket. Tudatosítjuk bennük, hogy a mai világban életpályájuk során többször kényszerülhetnek pályamódosításra.

A munkaközösség vezetője: Dr. Miklós Lászlóné szakmai igazgatóhelyettes

A munkaközösség tagjai, és a tanév során oktatott tantárgyaik:

 • Angáné Németh Katalin
  • számviteli alapismeretek, számvitel gyakorlat, pénzügyi alapismeretek, pénzügyi alapismeretek gyakorlat, vállalkozásfinanszírozás, vállalkozás finanszírozás gyakorlat, üzleti tevékenység tervezése,elemzése, – és ennek gyakorlata, gazdasági és jogi ismeretek, gazdálkodási ismeretek, osztályfőnöki
 • Császár Csilla
 • Közlekedési alapfogalmak, készletgazdálkodás gyakorlat, szállítmányozási és fuvarozási feladatok gyakorlata, nemzetközi szállítmányozás, közlekedés- és gazdaságföldrajz, osztályfőnöki
 • Cseh Tamásné
 • Áruforgalom, áruforgalom gyakorlat, gazdasági és jogi alapismeretek, logisztika, a raktározási folyamatok, speciális áruk raktározása, raktározás gyakorlat, üzleti tevékenység tervezése, elemzése, osztályfőnöki
 • Dániel Béláné
  • Logisztika, áruforgalom gyakorlata, közlekedési alapfogalmak, közlekedés technikája, közlekedés üzemvitel gyakorlat, speciális áruk raktározása, raktárvezetés gyakorlat, munkahelyi egészség és biztonság, raktározási gyakorlat
 • Hajdú Krisztián
 • Informatika, gazdasági alapismeretek, üzleti tevékenység informatikai alkalmazása, könyvelés számítógépen, gépírás és iratkezelés informatikai alkalmazása, gazdasági és vállalkozási ismeretek, osztályfőnöki
 • Koós Lászlóné
 • gazdasági és jogi alapismeretek, gazdasági alapismeretek, elektronikus adóbevallás gyakorlat, adózási alapismeretek, adózás gyakorlat, üzleti tevékenység tervezése, elemzése gyakorlat, számviteli tevékenység informatikai alkalmazása, vezetési ismeretek, raktározás gyakorlat
 • Koós Richárd
 • a marketing alapjai, marketing a gyakorlatban, üzleti tevékenység a gyakorlatban, általános statisztika, statisztika gyakorlat, számviteli alapismeretek, pénzügyi alapismeretek, ügyviteli ismeretek/pénzügyi számviteli ismeretek, vállalkozási ismeretek, osztályfőnöki, a diákönkormányzat felnőtt segítője
 • Miklós Lászlóné
 • általános statisztika, statisztika gyakorlatok, vezetési ismeretek, marketing alapismeretek, marketing gyakorlat, munkaközösség vezető, szakmai igazgatóhelyettes
 • Tímárné Csépányi Judit
 • számvitel, számvitel gyakorlat, adózási alapismeretek, adózás gyakorlat, adózás, gazdálkodási ismeretek, könyvelés számítógépen, elektronikus adóbevallás gyakorlat
 • Vincze István
 • Raktározás, raktározás gyakorlat, a raktározási folyamatok, a raktározás szerepe az ellátási láncban, raktár működtetése és mutatószámai, üzleti tevékenység- gépi nyilvántartások

Óraadó:

 • Molnár Gábor (projektek)

 

Igyekszünk átfogó képet nyújtani nekik az üzleti élet, a vállalkozások és a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket biztosítunk, amelyek elősegítik, hogy  kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket.