Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálatról

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rögzíti, hogy a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak az érettségi bizonyítvány kiadásához 50 óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges. Iskolánk a 2012/2013-as tanévtől kezdődően rendszeresen szervezi a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.

Kapcsolatba léptünk városunk és a környező települések általános iskoláival, melyek egy részében tanulóink rendszeresen közreműködnek a délutáni szabadidős tevékenységek lebonyolításában, segítik az alsóbb évfolyamosokat a tanórákra való felkészülésben.

Iskolánk tanulói rendszeresen megfordulnak a Kézenfogva Gondozóház intézményeiben. Jó kapcsolatot alakítottak ki az idősekkel, akikkel sokat beszélgetnek, társasjátékoznak, illetve egyéb szabadidős tevékenységeket folytatnak. Több alkalommal készültek különböző műsorokkal, amelyek nagy tetszést arattak.

Részt veszünk a Katolikus Karitász adománygyűjtési akcióiban, segítünk az adományok rendszerezésében, kiosztásában.

A városi sport- és kulturális rendezvényeken is rendszeresen közreműködnek közösségi szolgálatot teljesítő növendékeink.

Nyitottak vagyunk a megkeresésekre, melyek során a tanulók változatos, személyiségfejlődésüket segítő feladatokat látnak el.

Fenntartónk, az Egri Főegyházmegye 2013 októberében iskolánkat is bevonta a TÁMOP 3.2.1 programba. Ennek keretén belül 60 tanuló 2014 augusztusáig teljesíti az 50 órás közösségi szolgálatot, a feladatokat 3 pedagógus koordinálja. Partnereink, a II. János Pál Katolikus Általános Iskola, a Kézenfogva Gondozóház és az Idősek Napközi Otthona dolgozói elégedetten nyilatkoznak tanulóink hozzáállásáról, magatartásáról, tevékenységéről.

Iskolánkban a közösségi feladatok szervezéséért, a dokumentációk ellenőrzéséért, az új kapcsolatok kialakításáért felelősek: Jene Andrásné nevelési igazgatóhelyettes, Gál Monika ifjúságvédelmi felelős, Elek Éva könyvtáros és az osztályfőnökök.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZETEI, INTÉZMÉNYEI
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT – ELJÁRÁSI REND

Comments are closed.